Za Ivanju su palili krijesove i orahe vezivali slamom od zobi

Krisurle palija. Ča tot svitija prin Kršån. Se vedęja ârse ân Kožljak. Vidiku ča-j putut vedę sęra, kân zeškurija! Sako toliko ur kris oč, ur kolo, ši tako dalje. Ši pre ânča. Ša åto n-a fost, pa se ku čå zebavljęja. Ši nukurle legåja ku oves, slåma de oves. Ča je slåma kaj de grâv, ali oves. Legåja tote nukurle okoli ku čå. Ke din če? Ke štrigele ke n-or veri nučile popali. Hmoče âmna tu šti.

Prijevod

Krijesove su palili. To je sve svjetlilo po Kršanu. Vidjelo se zapaljene [vatre] u Kožljaku. Kakav si prizor mogao vidjeti uvečer, kad se smračilo! Svako toliko jedna vatra ovdje, jedna tamo, i tako dalje. I ovuda. Drugog nije bilo, pa se su se time zabavljali. I orahe su vezivali sa zobi, slamom od zobi. To je slama kao od pšenice, ali zob. Vezali bi sve orahe time. A zašto? Da štrige ne dođu orahe spaliti. Sad budi ti pametan.

Povratak