Ostale karte

Šušnjevica na karti neobične orijentacije iz 1627. godine

U Mirela Slukan Altić (2004.), „Povijest kartografskog upoznavanja Ćićarije", u: Jakovljević, B. (ur.): Zbornik Općine Lanišće, knjiga druga, "Josip Turčinović" d.o.o. i Općinsko vijeće općine Lanišće, Lanišće.

Brdo i Žejane na karti Janeza Florijančiča iz 1774. godine

U Mirela Slukan Altić (2004.), „Povijest kartografskog upoznavanja Ćićarije", u: Jakovljević, B. (ur.): Zbornik Općine Lanišće, knjiga druga, "Josip Turčinović" d.o.o. i Općinsko vijeće općine Lanišće, Lanišće.

Žejane na karti Giovannija Vallea iz 1784. godine

U Mirela Slukan Altić (2004.), „Povijest kartografskog upoznavanja Ćićarije", u: Jakovljević, B. (ur.): Zbornik Općine Lanišće, knjiga druga, "Josip Turčinović" d.o.o. i Općinsko vijeće općine Lanišće, Lanišće.

 

 

Dio karte Istre Josefa Schedea iz 1856. godine

U Mirela Slukan Altić (2004.), „Povijest kartografskog upoznavanja Ćićarije", u: Jakovljević, B. (ur.): Zbornik Općine Lanišće, knjiga druga, "Josip Turčinović" d.o.o. i Općinsko vijeće općine Lanišće, Lanišće.

 

 

Comune di Valdarsa. [Općina Šušnjevica.]

U Sextil Puscariu (1926), Studii Istroromâne, Svezak II, Prilog I, Academia Româna, Bukurešt.

Naselja govornika vlaškog i žejanskog jezika i vlaški toponimi u Istri.

U Sextil Puscariu (1926), Studii Istroromine, Svezak II, Prilog II, Academia Româna, Bucuresti.

Rumeri din Istrie. [Rumeri iz Istre.]

U Leca Morariu (1928), Lu fraţi noştri, str. 189, Editura revistei "Făt-frumos", Suceava.