Pisanje

Govornici vlaškog i žejanskog (tzv. istrorumunjskog) upotrebljavaju svoj jezik ponajprije za svakodnevnu govornu komunikaciju. Zato za sada nema raširene standardne grafije razvijene za potrebe govornika. Grafijski sustav koji se na ovim web-stranicama koristi za pisanje vlaškog i žejanskog predstavlja jedan pokušaj uvođenja takve praktične grafije.

U pisanoj formi jezik postoji u akademskim publikacijama, ali različiti su istraživači razvili različite načine zapisa koji su najbolje odgovarali njihovim specifičnim potrebama i preferencijama. Budući da na ovoj stranici činimo dostupnima pisane materijale iz različitih izvora i povijesnih razdoblja, dobro je upoznati se s ovim različitim grafijama.

Različiti grafijski sustavi

Ako zanemarimo manje razlike, grafijski se sustavi koje su u prošlosti razvili istraživači da bi zapisali vlaški i žejanski mogu podijeliti na dva osnovna tipa: “prilagođena rumunjska grafija” i “miješana grafija". Treći način, temeljen na hrvatskoj abecedi, rabi se u materijalima pripremljenim u sklopu projekta Očuvanje vlaškog i žejanskog jezika i koristi na ovim web-stranicama.

1. Prilagođena rumunjska grafija (npr. Morariu, 1928; Cantemir, 1959)

Ovaj se grafijski sustav temelji na rumunjskoj abecedi i uključuje nekoliko posebnih znakova i kombinacija znakova za predstavljanje onih glasova vlaškog i žejanskog koji ne postoje u rumunjskom. Njegov je glavni nedostatak što nema jednoznačnosti između glasova i slova/kombinacija slova kojima su predstavljeni: isti glas može biti predstavljen s više od jednog slova/kombinacije slova.

2. Miješana grafija (npr. Puşcariu, 1926; Kovačec, 1998; Sârbu and Frăţilă, 1998; Filipi 2002)

Ovaj grafijski sustav, koji je uveo poznati rumunjski lingvist Sextil Puşcariu, kombinira znakove iz standardnog rumunjskog i slavenskih (hrvatskog) jezika s nekoliko posebnih znakova. Ovaj sustav predstavlja pokušaj da se nespretna “prilagođena rumunjska grafija” pretvori u učinkovitiju grafiju i ima najdužu tradiciju u znanstvenim materijalima o tom jeziku. Mnogo je varijanata ovoga sustava, a točan broj i tip rabljenih znakova razlikuje se ovisno o potrebama i preferencijama znanstvenika. 

3. Prilagođena hrvatska grafija (Vrzić, 2009)

Ovaj grafijski sustav pokušava dalje pojednostavniti i ujednačiti “miješanu grafiju” s ciljem stvaranja sustava koji će moći lako koristiti, čitati i njime pisati, većina današnjih govornika vlaškog i žejanskog jezika. Broj posebnih znakova reduciran je na samo tri (â, å, ę), a hrvatska slova, s kojima je većina govornika već upoznata, upotrebljavaju se za predstavljanje svih drugih glasova jezika

Usporedna tablica s grafijama

Ova tablica međusobno uspoređuje tri opisana sustava. Kliknite ovdje ako želite isprintati tablicu za vlastite potrebe, a ovdje ako želite čuti izgovor glasova s primjerima.

Prilagođena rumunjska grafija Morariu (1928) Miješana grafija Kovačec (1998) Prilagođena hrvatska grafija Vrzić (2009) Primjer

a

a

a

acmo / acmo / akmo

a (podebljan)

å

å

ab / åb / åb

ă

â

â

cănd / când / kând

b

b

b

bât

c (ispred vokala a, å, â, o, u)

c (ispred vokala a, å, â, o, u)

k

ca / cå / kå

ce, ci, cĭ (na početku riječi)

č

č

cira / čirå / čirå

d

d

d

dintru / dintru / dintru

-

(ḑ)

(dz)

- / ḑero / dzero (very rare)

e

e

e

fecior / fečor / fečor

(podebljan)

ę

ę

sera / sęra / sęra

f

f

f

fini / fini / fini

g

g

g

grumb / grumb / grumb

gh (ispred vokala i, e, ę)

g

g

blage / blågę / blågę

g

γ

g

grije / γriže / griže

-

(ğ)

(đ)

- / ğoventu / đoventu (very rare)

h

h

h

hiti

i

i

i

inche / inkę / inkę

ĭ, i

j

ĭo / i̭o / jo

î

â

â

în / ân / ân

ch (ispred i, e, ę)

k (+i, e, ę)

k

che / ke / ke

ch (ispred i, e, ę),

chi (ispred a, å, â, o, u)

t"

ć

chia / t"å / ćå

l

l

l

la / la / la

l'

l'

lj

l'epur / l'epur / ljepur

m

m

m

manchie / månt"e / månće

n

n

n

nevu / nęvu / nęvu

n'

ń

nj

n'ive / ńive / njive

o

o

o

opt / opt / opt

p

p

p

per / per / per

r

r

r

rada / råda / råda

s

s

s

sare / såre / såre

ş

ş

š

şti / şti / šti

t

t

t

tari / tari / tari

ţ

ţ

c

ţire / ţire / cire

u

u

u

ur / ur / ur

ŭ, u

u

anti / γṷånti / guånti

v

v

v

vir / vir / vir

z

z

z

zice / ziče / ziče

j

ž

ž

juca / žucå / žukå