Lisica i vuk

Kân a lisica ši ku lupu, pa s-a kaj pokumit, pa s-a kljemåt strina ši striče. Ši jelj âmnu, âmnu. Verit-a la o kåsa juva piru vut-a. Ja ganęja-- fost-a šegava kaj draku. Gana: „Striče, âmna tu ân dvor. Jo-j zebavljęj kåsa kaj ke sâm lisica, pa vor vę frika ko-j galjirle poberi. Tu âmna ojile pokolji.“ Kân a je mes ânuntru, jelj a piru vut sta čå. E jå vikę: „Stricu u dvor! Stricu u dvor! Lupu ân dvor!“ Kân a jelj târlit ân dvor, stučit la. Ši jå mes-a ân kåsa, nuntru. Totile orižile ši tot lj-a pojdit, pa lj-a pre kåp ramęs oriž. Kân a ča finit, mes-a ćå. Ši jå ganę, ganę-- Jå s-a prisaturåt, n-å putut âmnå. Ganę: „A če će?“ „Ma če nu vezi ke sâm bolna, ke m-a tot stučit, možljani din kåp ješit.“ „E če ran hmo?“ „Porta me!“ E je purtåta jå. E jå štivut-a po hârvacki e je n-a, kaj, ganęj. E jå kântåt-a: „Bolan zdravega nosi.“ „ Ma strina, če ča ganešti?“ „Ma lås me ćå! Če nu vezi ke nu štivu nanke če ganes åto ni niš?“ E jå, šegava kaj draku, jå s-a saturåt, e je bolân, stučit, moręjt-a o purtå.

Prijevod

Kad se lisica i s vukom, kao pukumila, pa su se nazivali strina i striče. I hodaju oni, hodaju. Došli su do jedne kuće gdje je bio pir. Ona je rekla-- bila je lukava kao vrag. Govori: „Striče, odi ti u dvorište. Ja ću se zabavljati kod kuće kako sam lisica, pa će se bojati da ću kokoši pobrati. Ti odi ovce poklati.“ Kad je on ušao unutra, ovi tamo su pir imali. A ona viče: „Stric na dvorištu! Stric na dvorištu! Vuk na dvorištu!“ Kad su oni otrčali na dvorište, istukli su ga. A ona je ušla u kuću, unutra. Svu rižu i sve im je pojela, pa joj je ostalo na glavi riže. Kad je to završila, otišla je. I ona govori, govori-- Ona se prejela, nije mogla hodati. Govori: „A što ti je?“ „Ma zar ne vidiš da sam bolesna, da su me svu istukli, mozak mi iz glave izbili?“ „A što ćemo sad?“ „ Nosi me!“ I on ju je nosio. A ona je znala hrvatski, a on nije, kao, govoriti. I ona je pjevala: „Bolestan zdravog nosi.“ „ Ma strina, što to govoriš?“ „ Ma pusti me! Zar ne vidiš da ne znam više što govorim ni ništa?“ A ona, lukava kao vrag, ona se je najela, a on bolestan, izudaran, morao ju je nositi.

Povratak