Žejanski zvončari

Pustu ân Žejân raskljide se ân Tri kralji; čå-j na šåse jenara, na šåse pârvega. Noj pošnim zvoni jušto o ponoć. Kând â tråče ponoć, atunče se klopotele javes. Zvončåri se parićeš ân ra nostra šula, de čija krenes ši selišta sproberu. Ali selišta čå aštępta, ke štivu ke vor ji. Ši ašå pošnę priprema do Pusta. Se zvonę saka zi. Saka zi, saka sęra kând god je vrur. Trenirujs, ke nu-j a čå lâhko zvoni. Din šula megu pre selišta okoli ši se tornu rupoj ân šula ili ân oštarije ili… Ši ašå ačå, din Tri kralji, saka zi, saka zi ši ašå viru ši sâmbotele, dumirečile… Aru nastupe ân Jistra, ân Bodulije, la Matulj, Opatije, Lovrån. Ašå ke nastupujm pre sagdir. Ši afåra mežem. Ân Talije am fost to leto. Ali ân toc krajure mežem; fost am… ân Bugarska av fost anošći to leto. Ši  ašå. Oprema anostra-j, se rem dela oprema pošni: postole visoč, škapine di lâra, åbe brageš, måjca mornarska, doj facole pre kljept. Čå-j de... ke se potes. Mora se otari neka nu potu ân oklji męže. Ši kumaraku.

Prijevod

Pust se u Žejanama otvara na Tri Kralja. To je 6. siječnja. Počnemo zvoniti točno u ponoć. Kada prođe ponoć, tada se oglase zvona. Zvončari se pripreme u našoj školi i otamo krenu i probude selo. Ali selo to čeka, jer znaju da će ići. Tako krenu pripreme do Pusta. Zvoni se svaki dan. Svaki dan, svaku večer, kadgod ima nekoga. Vježbaju, jer nije lako zvoniti. Iz škole idu po selu naokolo i vrate se nazad u školu ili u gostionu ili… I tako od Tri Kralja svaki dan, svaki dan. I tako dođu subote i nedjelje, kada imaju nastupe po Istri, po Krku, u Matuljima, Opatiji, Lovranu. Tako da nastupamo svugdje. Odlazimo i vani. Ove smo godine bili u Italiji. Ali idemo u razne krajeve; bili smo… naši su bili i u Bugarskoj ove godine. I tako. Naša je oprema, ako ćemo početi o opremi: visoke cipele, vunene čarape, bijele hlače, mornarska majica, na grudima dvije maramice. To je jer se znoje. Mora se osušiti da mu znoj ne ulazi u oči. I onda „kumarak“ (zvončarski šešir).

Povratak