Ku ruha t-aj obovit pak aj mes spara-l.

Supružnici Marija i Drago Sanković lu Kljomina, iz Žejana, pripovijedaju o povratku Dragova oca nakon dugogodišnjeg rada u Argentini (zvučni zapis 1). Marija prepričava sjećanja na prvi dan škole (zvučni zapis 2), a Drago se prisjeća kada se početkom 40-ih godina 20. st. parcelirala šuma u predjelu "Nova Draga" (zvučni zapis 3). (Snimljeno 2009.)

Povratak oca iz Argentine Prvi dan u školi Parcelacija šume