Svi smo se mučili od malena

Teško se živit ši toc n-an munčit dila mič. An vut činč våč. Trås-an ku vozu. Semiravęjt grâv, trukinja, ječmik. E vut-an si târsure e ši bur vir.

Prijevod

Teško se živjelo i svi smo se mučili od malena. Imali smo pet krava. Vozili smo se s vozom. Sijali smo pšenicu, kukuruz, ječam. A imali smo i trseve i dobro vino.

Povratak