Moj nono je imao prvi bicikl

Čåče sopivavęjt-a armonika pre pirure ši po do, trej zile. Pa kân verija kåsa hodeć, dučęja lu kolåku de s-pre pire, pirure. Me nono vut-a pârva bičikleta ši-- ân tot česta kråj. Pa dupa je târlija narodu ke kum se pote sta pre do kola. Me nono fost-a župånu de čâste krajeve ši ân nostra kåsa fost-a votacioni.

Prijevod

Otac je svirao harmoniku po pirevima i po dva, tri dana. Pa kad bi došao kući pješke, donosio je kolak (vijenac od tijesta) s pira, pireva. Moj nono je imao prvi bicikl i-- u cijelom ovom kraju. Pa su za njim trčali ljudi da kako se može stajati na dva kotača. Moj nono je bio župan ovog kraja i u našoj kući je bilo glasovanje.

Povratak