Storiĭa de zmaiu – Priča o zmaju

Prijevod

Bio jednom jedan čovjek i imao dva mala dječačića. Došao je do njih zmaj da ih pojede. Čovjek mu nije dao. Reče zmaju da će dječaci pripasti onom tko bude hrabriji. Ode zmaj kući i reče majci da je čovjek jači od njega.

Majka mu reče: "Kome iz kamena poteče mlijeko, taj je jači."

Čovjek tada ode kupiti svježega sira. Zmaj stisne kamen, ali mu ništa ne izađe. Čovjeku je kroz prste teklo mlijeko iz sira.
Zmaj ponovo ode majci i reče: "Čovjek je jači od mene."

Majka mu reče: "Idite na livadu skakati. Kome iz zemlje poteče mlijeko, taj je jači."

Zmaj ode čovjeku i reče mu da će skakati po livadi. Čovjek ode kupiti čabar mlijeka i skoči u njega. Njemu je mlijeko izašlo, ali zmaju nije. Zmaj ponovo ode majci i reče joj da je čovjek jači od njega.

Majka mu reče: "Sutra idite po vodu. Tko više donese, taj je jači."

Čovjek uzme kramp i lopatu kako bi otkopao i odnesao čitav zdenac. Zmaj mu to zabrani ali ovaj odnese vode za obojicu. Zmaj ponovo ode majci i reče joj da je čovjek jači od njega.

Majka mu reče neka odu sutra obojica po drva. "Tko donese više, taj je jači".

Čovjek uzme sjekiru, kosir i pralicu1  s namjerom da ogradi i odnese kući svu šumu. Zmaj mu to ne dopusti jer bi ga ljudi ubili, ta kako će odnijeti cijelu šumu kući? Ode kući majci i ponovo joj reče da je čovjek jači.

Majka mu reče: "Sutra uzmite onaj bič i idite u polje pucati. Kome bič jače pukne, taj je jači."

Zmaj pukne bičem i sve se strese. Čovjek mu reče: "Zmaju, zažmiri! Zatvori oči! Jer kad ja puknem, oči će ti iz glave iskočiti."
Tada čovjek pukne zmaja preko obraza koliko god je mogao, tako da mu zastane dah. Tada odu kući jedan i drugi. Zmaj reče majci da je čovjek jači od njega.

Majka mu reče: "Uzmite nakovanj i bacajte ga uvis. Tko ga više dobaci, taj je jači."

Zmaj baci nakovanj uvis tako da ga dva sata nije bilo dole. 
Čovjek se zamislio kako će baciti i reče: "Zmaju, zažmiri, jer kad bacim nakovanj gore, oči će ti iskočiti iz glave! Zažmiri"

Dok je zmaj žmirio, čovjek sakrije nakovanj u lišće i pričini se da čeka da će nakovanj pasti dole. Kad su prošla dva sata, reče da mu brat gore uči za kovača pa je taj brat uhvatio nakovanj. Ako mu ne bude odgovarao, brat će ga baciti nazad dole. I ode. Drugo jutro dođe vidjeti da li je nakovanj tamo. Tu ga nađe gdje je bačen. Ode kući sa zmajem koji mu reče:
"Kad si ti jači, skuhat ću ti večeru."

Čovjek ode s njim kući, tamo večera i zaspi. Zmaj ustane kad je on zaspao kako bi ga ubio. Ali on je već prije izašao i sakrio se. Poslije ode kući po dječake, uzme ih sa sobom i ode. Zmaj ponovo ode za njim. Ali bojao se da će ga čovjek objesiti pa pobjegne.

To je sve.

(Mate Sanković, 62 god. iz Žejana)

1 pralica - željezna motka

Povratak