Preuzmi font

Ako ne možete vidjeti posebne slovne znakove u Vlaško/Žejansko/Istrorumunjsko - hrvatskom rječniku, možete preuzeti font za rječnik ovdje.

Font rječnika

Font rječnika

Font koji se koristi u ovom rječniku je oblik grafijskog sustava koju smo nazvali "Miješana grafija". Ako želite saznati više o toj grafiji, pregledajte sekciju Pisanje. Naglasak je označen na svim riječima u rječniku, tako da samoglasnici dolaze s naglascima i bez njih. 

Preuzmi font
Povratak