O rječniku

Ovaj je rječnik elektronička verzija Istrorumunjsko-hrvatskog rječnika (s gramatikom i tekstovima) Augusta Kovačeca, koji je trenutno jedini tiskani dvojezični rječnik toga jezika. U očekivanju daljnjih sredstava, nadamo se da ćemo u sljedećoj fazi našeg projekta izraditi obratni rječnik, hrvatsko - istrorumunjski, te ga također prevesti na engleski jezik.
Rječnik sadrži više od 3000 natuknica. Mnoge su popraćene svojim glavnim kontekstualnim i regionalnim varijantama. Uz imeničke natuknice navedeni su njihovi neodređeni i određeni oblici te nepravilni množinski oblici. Uz glagolske, pridjevske i zamjeničke natuknice navedeni su njihovi promjenjivi oblici u onim slučajevima kada nisu predvidljivi. Ponuđeni su brojni primjeri natuknica upotrijebljenih u frazama i rečenicama, što ovaj rječnik čini vrlo korisnim za učenje jezika.

Na stranici rječnika nalazi se uz svaku natuknicu poveznica na ključ za izgovor i popis kratica.

Rječnik se temelji na tekstnom korpusu prikupljenom između 1961. i 1967. u selima u kojima se tada govorio vlaški ili žejanski jezik (tkz. istrorumunjski): Žejân/Žejane, Sušnjevicę/Šušnjevica, Noselo/Nova Vas, Sukodru/Jesenovik, Kostârčån/Kostrčan(i), Bârdo/Brdo, Zankovci i Gradinje. Cjelokupan tekstni korpus sadrži otprilike 45000 riječi, uključujući sva ponavljanja.

Impressum elektroničkog rječnika

Pretvaranje rječnika u elektroničku verziju obavila je Neologica (mail: helen@neologica.net), uz dopuštenje autora i izdavača.

Ova elektronička pretvorba rječnika je financirana sredstvima Istarske županije dobivenima 2008. godine, a provedena u okviru projekta Očuvanje vlaškog ili žejanskog jezika.

Povratak