Vanškolski zavičajni i jezični program za djecu iz Šušnjevice

14.04.2011.

Od 15. 12. 2010. godine, u privremenim prostorijama Zavičajnog centra u Šušnjevici, svake srijede se odvija vanškolska aktivnost ˝Djeca znanjem čuvaju lokalni jezik i tradiciju˝. Ovaj program je dio našeg projekta „Očuvanje vlaškog i žejanskog jezika".

Cilj vanškolske aktivnosti je razvijanje ljubavi i poštovanja prema zavičajnoj kulturnoj, povijesnoj i jezičnoj baštini, te usvajanje osnova konverzacije vlaškog jezika te njegovog pismenog oblika. Svake srijede, lokalna djeca na aktivan, kreativan i multidisciplinaran način stiču nova znanja. Polaznici ovog programa su dvanaestero učenika i učenica osnovnoškolskog uzrasta s područja gdje se govori vlaški jezik. Za pripremu nastavnog plana i programa je zadužena Dr. Zvjezdana Vrzić, a za pripremu i provođenje planiranog programa u radu s djecom Viviana Brkarić. Planirano je nekoliko tematskih blokova, a kako je prvi tematski blok bio vezan za upoznavanje svog kraja, organiziran je i izlet u Šušnjevicu, Brdo, Letaj, Novu Vas i Jesenovik, mjesta gdje se govori vlaški jezik. Na izlet su djeca išla sa svojim roditeljima i voditeljicom Vivianom, nakon čega su izradili i prvu ˝turistički kartu˝ kraja, koju možete naći ovdje. Izložba dječjih uradaka (klikni ovdje za abecedu) te izvedba igrokaza, poput onog koji su Viviana i djeca pripremili prošlog ljeta, planira se za lipanj 2011. godine.

Povratak