Nastavak rada Žejančića

30.11.2016.

Nakon ljetnih praznika polaznici Dječje jezične igraonice „Žejančići“ nastavili su s učenjem žejanskog jezika početkom rujna. Veća se pozornost pridala pričama koje su napisane na vlaškom i žejanskom jeziku (Šćorica de lisica ši de lupu, Rojšebaretica), i to čitanjem, pripovijedanjem, crtanjem i izradi radnih listova. Obrađivale su se teme o jeseni, pjevale već naučene pjesme, obilježio se blagdan Jandrinja kroz priču o sv. Andriji – zaštitniku Žejana, crtanju crkve i sl. Adrijana Gabriš napisala je pjesmu Žejančići, koju su djeca s veseljem prihvatila i učila recitirati.

U magazinu Primorsko-goranske županije Zeleno i plavo (br. 42) napisan je članak o Žejančićima pod naslovom „Bitka za spas žejanskog jezika“, pa su polaznici još jednom imali priliku predstaviti sebe i svoj rad.

U predbožićnom periodu izrađivale su se čestitke, pjevale su se prigodne pjesme, sviralo se i recitiralo te na taj način pripremalo za završno druženje – priredbu.

Povratak