Izdan igrokaz „Juva papâru kręšte - Gdje raste papar“

06.09.2011.

Nedavno smo objavili tekst dječjeg igrokaza "Juva papâru kręšte - Gdje raste papar", koji je bio premijerno prikaza u sklopu dana vlaškog i žejanskog jezika u Šušnjevici 2010. godine. Djeca su pozvana da prikažu igrokaz ponovno ove godine na Legendfestu u Pićnu. Knjižicu, sa bilo engleskim ili hrvatskim prijevodom, možete skinuti na ovoj stranici.

Povratak