Božićna priredba

21.12.2015.

U nedjelju 20. prosinca 2015. polaznici Dječje jezične igraonice "Žejančići" održali su priredbu pod nazivom: Božiću va veri... Sup Šije... (Božić dolazi... ispod Šije...).

U krugu svojih najbližih, a pod vodstvom Adrijane Gabriš, "Žejančići" su izrecitirali i otpjevali prigodne pjesmice. Premijerno su izrecitirali pjesmu Cvetka Doričića Sup Šije (prema čakavskom originalu pjesme Pod Učkun Drage Gervaisa). Adrijana Gabriš najavila je kako će djeca snimiti i tu pjesmu, a prema glazbi i aranžmanu Igora Doričića.

Na priredbi je Adrijana Gabriš prvi put javno izrecitirala svoju pjesmu Anošći... (Naši...), prisjećajući se svih onih koji (više) nisu s nama.

Nakon otpjevane Tihe noći na žejanskom Adrijana Gabriš zahvalila je Udruzi "Žejane" na sponzorstvu u pripremanju priredbe, čestitala Božić predsjedniku Robertu Doričiću kao i svima prisutnima. Pozvala je sve da pogledaju prigodne uratke na "štandu", a "Žejančići" su tako dobili i nešto novaca za svoj trud.

Uz prigodne pjesme, "Žejančići" i gosti nastavili su sa zabavom i druženjem uz zakusku.

Povratak