Aktivnosti Žejančića u prvoj polovici 2016.

31.05.2016.

Nakon svojih aktivnosti za vrijeme karnevala polaznici Dječje jezične igraonice „Žejančići“ nastavili su s učenjem žejanskog jezika. Kao i svake sezone, obrađivali su prigodne teme (karneval, Dan žena, proljeće, Uskrs, proljetni radovi i sl.). Crtanjem, pjevanjem, šetnjom selom i drugim aktivnostima savladavali su osnove žejanskog jezika. Naučili su pjevati i novu pjesmu Sup Šije, izradili slikopriču na tu temu i vježbali za završnu priredbu.

Povratak