Aktivnosti Žejančića u prvoj polovici 2015.

31.05.2015.

Nakon tradicionalnih karnevalskih događanja u kojima su sudjelovali i polaznici Dječje jezične igraonice"Žejančići", igraonica je nastavila sa svojim radom 1. ožujka 2015. "Žejančići" su krenuli s učenjem godišnjih doba, a nastavili obilježavanjem Dana žena i Uskrsa. Sudjelovali su i u komemoraciji prisjećajući se poginulih mještanki i mještana sela Žejane u 2. svjetskom ratu.

Koristeći se raznim metodama, kroz igru, pjesmu, glumu i likovni izražaj učio se žejanski jezik. Tako su djeca ispunjavala križaljke, izrađivala karte "memory" (spajanje pojma s crtežom) i košare od kartonskih trakica, crtala stripove, učila pjevati pjesmu Måja (CD Viro ku mire). Izrada čestitki za Dan žena i Uskrs također je dio njihovih aktivnosti u tom periodu.

U svibnju su "Žejančići" ugostili studente zagrebačkog Filozofskog fakulteta koji su u Žejanama i Munama vršili terenska istraživanja. Sudjelujući u jednoj radionici, studenti su imali prilike vidjeti i čuti na koji su način djeca iz Žejana uključena u rad Udruge "Žejane" i kakav je njihov doprinos projektu Očuvanje vlaškog i žejanskog jezika.

Budući da se pripremala izrada DVD-a Pipa, "Žejančići" su izradili "slikopriču" koja je stavljena na sam DVD.

Povratak