Lekcija broj 7 - "Upitne riječi"

Tko?
Čire?
Što?
Če?
Gdje?
Juva?
Kada?
Kân?/Kând?
Zašto?
Zåč?; Kę? (Ž)
Kako?
Kun?; Kum? (Ž)
Koji/koja/koje?
Kårle/Kåra/Kåro? (masculine/feminine/neuter)
Čiji/čija/čije?
Lu čire?; A kuj? (Ž)
Kakav/kakva/kakvo?
Kakov/kakova/kakovo? (masculine/feminine/neuter); Kumile/kuma/kumo? (Ž) (masculine/feminine/neuter)
Odakle?
Dende?/De juva?
Komu?
Lu kuj?/A kuj?
Od koga?
De čire?
Kod koga?
La čire?
Koliko dugo?
Kâte vręme?; Kât cåjt? (Ž)
Koliko daleko?
Kât lårgo?; Kât depårte?/Kât lungo? (Ž)
Koliko? (količina)
Kât?
Koliko? (broj)
Kâc?/Kâte? (masculine/feminine plural)
Što je ovo?
Če-j sta?