Kum se fåku kobasice? – Kako se prave kobasice? 1/3

maj bura kårne dela osu de hrbât, dela pršute
slanina
såra
popâr ân pråh
åpa de ålj
vir

 

(1) Tot čelji mik kusičure če-s buri de mânkå se obrežę.
(2) Ånč je slanina de stopi ši vire måst.
(3) De kând av jelj obrežit maj bura kårne dela osu de hrbât, dela pršute ši čå, ku čå kårne se lukra kobasice.
(4) Akmo se va čisto spezęj kårna neka se štije kât rem pure såre.
(5) Maj majånće se pure såre, atunče se pure popâr.
(6) Atunče se zalę ku vir ši ku ålj neka såra...-Ku åpa de ålj.
(7) Popâr se pure ašå ân pråh, ân lik.
(8) Akmo-j prva vota puso ântru kobasice vir, såra po de, po de åpa ši popâr ši akmo se čåsto zmišę.
(9) Maj mânje do ure odstoji.
(10) Atunče dupa čå se pote nadeži, månće neg če se nadežę se ânka o vota promišę.
(11) Måcele č-av kumparåt akmo le va zreži na metâr ši dvajset de påtru kolåč fåče ši atunče vor nadeži.
(12) Atunče se pure måca prla kråj... Ǻnč se cire neka nu skåpa afåra e česta åt va vrti...-Ši porivuj pomålo.
(13) Čåsta-j maj važno neka nu puknę, e kât va veri tot se va na kråju pojdi.

Tekst Prijevod
Povratak