Kum se fåče vozić? – Kako se rade mala kola? 1/8

timunu

prašketinele

klinu - za kacå jarâmu

vagiru

do balancine jeziku

kasadura oplenu

krulja

raspustu - prvi kråj čire ši

zådnji

patiću - čire raspustu

åksurle ku zakolići

vinta ku verugicele

šåna

škåla - pre kušinele če

vo čire ku štråmicele

dâskica

žrdę - za legå firu

Tekst Prijevod
Povratak